Från Örebro åker Du gamla Arbogavägen österut mot Glanshammar. Efter Rinkaby kyrka fortsätter Du ca 1 km. Tag sedan av till höger mot Kolja. Följ skyltning ca 3 km fram till Lindholmen.

Om Du väljer Du att åka ut från Örebro på motorvägen med riktning mot Stockholm tar Du efter någon kilometer av till höger där det är skyltat Fellingsbro, Rinkaby. Du far över bron över motorvägen och följer gamla Arbogavägen. Efter Rinkaby kyrka fortsätter Du alltså ca  1 km och tar sedan av till höger mot Kolja. Det finns en skylt där det står Lindholmen. Tag in därEfter ca 3 km är du framme.

Då parkeringsytorna för bilar är begränsade föreslår vi samåkning. Det är inte tillåtet att parkera vid vägbommen. Parkering märkt P finns tidigare före vägbommen. Om Du kan, tag gärna en cykeltur från Örebro, det är 14 km från Örebro centrum till Lindholmen.

Lindholmen_kartbild

Vintertid plogas en skridskobana till Lindholmen från rävgången i Örebro. Rävgången ligger vid den röda pricken på kartan nedan.