AKTUELL INFORMATION

sidebar

 

Årsmötet är framflyttat p.g.a. coronapandemin.

Vi återkommer med nytt datum.

 

.Styrelsen för föreningen Lindholmens vänner: Bo Hallonqvist,Lennart Ekström,Bengt Larsson,Berndt Lindell,Johan Nyström

Årsmöte med föreningen Lindholmens vänner genomförs onsdag 22 april 2020

Lindholmens vänner – Kallelse samt dagordning för årsmöte onsdag 22 april 2020, kl 18.00

Plats: Rynninge IK:s samlingssal vid Grenadjärvallen, Örebro

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet

2.Val av två protokolljusterare

3.Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

4.Fastställande av dagordning

5.Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse

7. Revisorernas berättelse

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör

9.Fastställande av årlig medlemsavgift

10.Förslag från medlemmar o styrelse

11. Val av
a.ordförande på ett år

b.halva antalet ledamöter på två år

c.suppleanter på ett år

d.revisor på ett år

e.valberedning.

12. Verksamhetsplan och budget

13 .(Övriga frågor)

Om du avser komma på årsmötet var god anmäl det genom att kontakta oss via e-post senast tisdag 14 april 2019 genom att använda denna e-postadress:
kontakt@lindholmensvanner.se