Meddelas härmed att caféet på Lindholmen är stängt helgen 25-26 februari p g a osäkra isförhållanden på Hemfjärden.

För information om isförhållanden mm på automatisk telefonsvarare,ring telefon 019 26 30 00