Observera  att Lindholmens café endast har öppet då isen förmodas vara säker.

Bra muntlig israpport lämnas av Berndt Lindell på telefonnummer: 019-26 30 00

OBS!  AKTUELL INFORMATION.

Det finns fina plogade isbanor från Rävgången till Lindholmen och prognosen ser bra ut vad avser väder  så Lindholmens vänner har öppet café lördag 17 – 18 mars. Öppettiden båda dagarna är 11- 15 

Tisdag 10 april Föreningen Lindholmens vänners årsmöte, kl 19.

För kontakt: kontakt@lindholmensvanner.se

Lindholmens swish-nummer är 123 602 14 71