För perioden januari – april 2018 har styrelsen för föreningen Lindholmens vänner fastställt följande (preliminära) planering vad avser vintercaféet mm på Lindholmen;

Observera  att Lindholmens café endast har öppet då säkra isförhållanden föreligger.

Bra muntlig israpport lämnas av Berndt Lindell på telefonnummer: 019-26 30 00

(Ansvariga värdar inom parentes)

Om väderförutsättningarna blir gynnsamma med säker is på Hemfjärden så öppnar vintercaféet på Lindholmen lördagen den 13 januari kl 11 med stängning kl 15.00. Även öppet söndag 14 januari kl 11- 15.För besked om isförhållanden och öppettider på Lindholmens café ring telefonsvarare 019 26 30 00.

Lördag 13 januari- söndag 14 januari (Lennart Ekström)

Lördag 20 januari- söndag 21 januari (Olle Sturzenbecker)

Lördag 27 januari – söndag 28 januari (Bo Hallonqvist)

Lördag 3 februari – söndag 4 februari (Lennart Ekström/Bo Hallonquist)

Lördag 10 februari – söndag 11 februari (Rolf Erestål)

Lördag 17 februari – söndag 18 februari (Kolja byalag)

Lördag 24 februari – söndag 25 februari (Bengt Larsson)

Lördag 3 mars – söndag 4 mars (Johan Nyström)

Frågan om ev Fackeltåg till Lindholmen kan arrangeras i februari får vi återkomma till.

Preliminärt ett styrelsemöte i februari

Tisdag 10 april Föreningen Lindholmens vänners årsmöte, kl 19.

För kontakt: kontakt@lindholmensvanner.se