För perioden januari – april 2018 har styrelsen för föreningen Lindholmens vänner fastställt följande (preliminära) planering vad avser vintercaféet mm på Lindholmen;

Observera  att Lindholmens café endast har öppet då säkra isförhållanden föreligger.

Bra muntlig israpport lämnas av Berndt Lindell på telefonnummer: 019-26 30 00

(Ansvariga värdar inom parentes)

OBS!  AKTUELL INFORMATION. Under förutsättning att det finns säker farbar is till Lindholmen håller Lindholmens våffelcafé öppet lördag 17 februari samt söndag 18 februari. Öppettiderna är alltid kl 11.00 till kl 15.00. Värdar för caféet denna helg är Kolja byalag. För närmare besked om isförhållanden och öppettider på Lindholmens café, ring telefonsvarare/israpport 019-26 30 00.

Lördag 17 februari – söndag 18 februari (Kolja byalag)

Lördag 24 februari – söndag 25 februari (Bengt Larsson/Johan Nyström)

Lördag 3 mars – söndag 4 mars (Vakant)

Frågan om ev Fackeltåg till Lindholmen kan arrangeras i februari får vi återkomma till.

Preliminärt ett styrelsemöte i februari

Tisdag 10 april Föreningen Lindholmens vänners årsmöte, kl 19.

För kontakt: kontakt@lindholmensvanner.se