Styrelsen för Lindholmens vänner sammanträder åter tisdag den 28 november  kl 18 

Årsmöte tisdag 10 april  2018

 Protokoll från medlemsmöte med Lindholmens vänner 20 september 2017: 

Protokoll 2017-09-20 LV