AKTUELL INFORMATION

2018-11-06

Till Dig som är medlem i föreningen Lindholmens vänner

Vi vill hälsa Dig välkommen till verksamhetsåret 2018/2019. Vi har ambitionen att hålla i gång vårt vintercafé på friluftsgården Lindholmen kommande vintersäsong.Vi hoppas vi kan få goda väder- och isförhållanden på Hemfjärden och övriga Hjälmaren.Vi vill gärna att Du kvarstår som medlem i föreningen Lindholmens vänner.
Det gör Du enklast genom att inbetala medlemsavgiften 100 kr på vårt postgirokonto 38 28 53-0. Tack för Ditt stöd!
När det gäller vårt vintercafé på Lindholmen så planerar vi att,om väder, vind- och isförhållanden medger det, hålla öppet mellan kl 11.00 till kl 15.00 följande helger;
Lördag 12 januari- söndag 13 januari
Lördag 19 januari- söndag 20 januari
Lördag 26 januari – söndag 27 januari
Lördag 2 februari – söndag 3 februari
Lördag 9 februari – söndag 10 februari
Lördag 16 februari – söndag 17 februari
Lördag 23 februari – söndag 24 februari
Lördag 2 mars – söndag 3 mars
Lördag 9 mars-söndag 10 mars
Lördag 16 mars- söndag 17 mars

Du är varmt välkommen att anmäla om Du vill hjälpa till i vintercaféet någon av dessa helgdagar. Maila kontakt@lindholmensvanner.se

Se för övrigt länk till föreningens hemsida för uppdaterad information: http://www.lindholmensvanner.se/. Vi vill också påminna om Örebro kommun och Lindholmens vänners israpportelefonnummer019-263000. Information kommer också senare att läggas ut på Facebook.

Med tillönskan om en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Styrelsen för föreningen Lindholmens vänner
Bo Hallonqvist,Lennart Ekström,Bengt Larsson,Berndt Lindell,Johan Nyström