AKTUELL INFORMATION

2019 02 19

På grund av det rådande väderläget med osäker is på Hemfjärden har Lindholmens vintercafé nu stängt.

Ring 019-26 30 00 för mer information!

Vi vill gärna att Du blir medlem i föreningen Lindholmens vänner om Du inte redan är det.Det blir  Du enklast genom att inbetala medlemsavgiften 100 kr på vårt postgirokonto 38 28 53-0. Tack för Ditt stöd!

När det gäller vårt vintercafé på Lindholmen så planerar vi att,om väder, vind- och isförhållanden medger det, hålla öppet mellan kl 11.00 till kl 15.00 följande helger;

Lördag 23 februari – söndag 24 februari (vakant)
Lördag 2 mars – söndag 3 mars (vakant)
Lördag 9 mars-söndag 10 mars (vakant)
Lördag 16 mars- söndag 17 mars (vakant)

Du är varmt välkommen att anmäla om Du vill hjälpa till i vintercaféet någon av dessa helgdagar. Maila kontakt@lindholmensvanner.se

Vi vill också påminna om Örebro kommun och Lindholmens vänners israpportelefonnummer:  019-26 30 00.Information kommer också att läggas ut på Facebook

Lindholmens vänners årsmöte inträffar tisdag 9 april  2019. Mer information kommer. 

Styrelsen för föreningen Lindholmens vänner
Bo Hallonqvist,Lennart Ekström,Bengt Larsson,Berndt Lindell,Johan Nyström