Efter Lindholmens vänners årsmöte tisdag den 10 april 2018, samt konstituerande styrelsemöte 14 maj2018 har styrelsen följande sammansättning;

Ordförande Bo Hallonqvist

Kassör Lennart Ekström

Sekreterare Johan Nyström

Ledamöter i övrigt Bengt Larsson samt Berndt Lindell

Lars Bohlin fortsatt adjungerad.