Efter Lindholmens vänners årsmöte tisdag den 12 april 2016, samt konstituerande styrelsemöte 15 juni har styrelsen följande sammansättning;

Ordförande Bo Hallonqvist

Vice ordförande Olle Sturzenbecker

Kassör Lennart Ekström

Sekreterare Johan Nyström

Ledamöter i övrigt Bengt Larsson,Rolf Erestål samt adjungerade till styrelsen Berndt Lindell, Lillemor Erestål och Lars Bohlin.