För mer än hundra år sedan byggde en framgångsrik affärsman från Örebro ett fritidshus på Lindholmen, för sig och sin familj. Från 1902 bytte ön och fastigheten ägare några gånger för att 1957 övergå i Örebro kanotförenings ägo. Lindholmen fungerade länge som föreningens resurs för träning och tävling med såväl segelkanoter  på sommaren som skridskosegling på vintern. Många äldre Örebroare har fina minnen och upplevelser från Lindholmen på 60-,70-, och 80-talet.

spangen_historia

De senaste åren i kanotföreningens ägo minskade intresset för Lindholmen och Kanotföreningen stod i begrepp att sälja ön med byggnader. Genom en gemeensam ansträngning från Örebro kommun, Fritid T län (numera Regionförbundet Örebro) och ideella föreningen Lindholmens Vänner lyckades kommunen förvärva Lindholmen i slutet av 2005.